Call Now!  081-854-2558
or   E-mail: info@ireadyweb.com     เพิ่มเพื่อน Line ID: @ireadyweb
 
ออกแบบเว็บ Web Design

รับทำเว็บ ออกแบบเว็บ จัดทำเว็บ

แพคเกจจัดทำเว็บไซต์

เว็บไซต์ ทั่วไป
เว็บไซต์ Corporate (เว็บบริษัท)
เว็บไซต์ e-Catalog
เว็บไซต์ e-Commerce
เว็บไซต์ เฉพาะ (Custom)

ดูแลเว็บไซต์ ฝากเว็บไซต์

อัพเดทเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์

จดโดเมนเนม Domain name

เว็บโฮสติ้ง Web Hosting

Directory Submission

โปรโมทเว็บ Promote Web

iReady SEO (Search Engine)

iReady Advertising โฆษณาเว็บ

ลงโฆษณาบน Google (Adwords)

สร้างแฟนเพจ ทำแฟนเพจ ทำ fan page

ดูแลแฟนเพจ Facebook Moderation

ลงโฆษณา Facebook

ลงข้อมูลธุรกิจใน Foursquare

ลงข้อมูลธุรกิจใน Google Maps

เขียนโปรแกรมเว็บ Web Programming

บริหารจัดการ (Back-End)

ชำระเงินออนไลน์ (e-Payment)

บริการเสริม Other Services

บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายรูป

บริการถ่ายรูปสินค้า

การชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
ชำระเงินด้วย Line Pay
Support
ดาวน์โหลด (Download)
วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์ฯ
 
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง
 

ระบบชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต PayPal Omise (e-Payment)

บริการเขียนระบบชำระเงินออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ โดยลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, Omise, บัญชี PayPal หรือระบบ Payment Gateway ของธนาคารในประเทศไทย ฯลฯ จากหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง เช่น ลูกค้าเข้าที่หน้าชำระเงินออนไลน์ จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อชำระเงิน ระบบจะตรวจสอบการชำระเงินและจะส่งผลการชำระเงินไปยังร้านค้าและหรือลูกค้า ทั้งนี้สามารถจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อเป็นประวัติการชำระเงินของลูกค้าท่านได้อีกด้วย

สามารถสร้างและพัฒนาระบบเว็บไซต์ต่างๆ (Web Application) และฐานข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการได้

หลักการทำงาน

 1. ลูกค้าเข้ามายังหน้าชำระเงินออนไลน์
 2. ลูกค้ากรอกข้อมูลตามระบบซึ่งแตกต่างกันตามระบบการรับชำระเงิน (เช่น การชำระผ่านบัตรเครดิต, การชำระผ่านบัญชี paypal หรือ paysbuy)
 3. เมื่อลูกค้ากดชำระเงิน ระบบจะส่งตัวแปรต่างๆ ไปยังระบบผู้รับชำระเงิน (ธนาคารหรือตัวกลางรับชำระเงิน)
 4. ระบบทำการตรวจสอบ อนุมัติวงเงินหรือปฏิเสธการชำระเงิน โดยระบบจะส่งผลการชำระเงินมายังเว็บไซต์ของท่าน

  หมายเหตุ หลักการทำงานดังกล่าวเป็นระบบพื้นฐานในการชำระเงิน ไม่รวมระบบเสริมที่ท่านต้องการเพิ่มเติม เช่น ระบบชำระเงินด้วยใบ invoice, ระบบจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินเข้าฐานข้อมูล เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเขียนระบบชำระเงินออนไลน์ Online Payment

บริการ ค่าใช้จ่าย
ต่อ 1 แบบฟอร์ม
ระยะเวลาจัดทำ
ค่าบริการคิดเป็นต่อ 1 แบบฟอร์ม

ระบบชำระเงินออนไลน์ เชื่อมต่อกับ Omise

 • แบบฟอร์มมีช่องกรอกข้อมูล 2 ตัวแปร(ช่อง)
 • ส่งผลการรับชำระเงินไปยังร้านค้าไปยังอีเมล

3,500 บาท

1-2 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ เชื่อมต่อกับ Omise

 • แบบฟอร์มมีช่องกรอกข้อมูล 4 ตัวแปร(ช่อง)
 • ส่งผลการรับชำระเงินไปยังร้านค้าผ่านอีเมล
 • ส่งผลการชำระเงินไปยังลูกค้าผ่านอีเมล

7,500 บาท

1-2 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ เชื่อมต่อกับ Omise

 • เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วของเว็บไซต์ มี 2 ตัวแปร

เริ่มต้น
3,500 บาท

1-2 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ Rabbit LinePay เชื่อมต่อกับ

 • แบบฟอร์มมีช่องกรอกข้อมูล 2 ตัวแปร(ช่อง)

3,500 บาท

1-3 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ Rabbit LinePay เชื่อมต่อกับ

 • แบบฟอร์มมีช่องกรอกข้อมูล 2 ตัวแปร(ช่อง)
 • ส่งผลการรับชำระเงินไปยังร้านค้าไปยังอีเมล

5,500 บาท

1-2 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ เชื่อมต่อกับ

 • เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วของเว็บไซต์ มี 2 ตัวแปร

เริ่มต้น
5,500 บาท

2-5 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ เชื่อมต่อกับ

 • แบบฟอร์มมีช่องกรอกข้อมูล 3 ตัวแปร(ช่อง)

5,500 บาท

2-3 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ เชื่อมต่อกับ

 • แบบฟอร์มมีช่องกรอกข้อมูล 3 ตัวแปร(ช่อง)
 • ส่งผลการรับชำระเงินไปยังร้านค้าไปยังอีเมล

8,500 บาท

3-5 วัน

ระบบชำระเงินออนไลน์ เชื่อมต่อกับ

 • แบบฟอร์มมีช่องกรอกข้อมูล 4 ตัวแปร(ช่อง)
 • ส่งผลการรับชำระเงินไปยังร้านค้าผ่านอีเมล

3,500 บาท

2-4 วัน
ระบบอื่นๆ กรุณาสอบถาม

 

ทีมงาน เป็นทีมงานมืออาชีพ ที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของท่าน เนื่องจากเว็บไซต์ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่มีข้อมูลที่ครบถ้วนมีประโยชน์เท่านั้น แต่ยังต้องประกอบด้วยการดีไซน์หรือการออกแบบที่ดูดี พร้อมด้วยระบบต่างๆ ที่ง่ายต่อการใช้งานทั้งผู้เข้าชมเว็บและผู้ดูแลเว็บ ทั้งนี้ยังช่วยให้องค์กรของท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นตามไปด้วย

 กรุณาติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
หรือคลิกที่รูปสีส้มขวาล่างของหน้าจอ เพื่อแชทออนไลน์กับเจ้าหน้าที่